Strona główna

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Przemyślu. Wszelkie nasze działania są ukierunkowane na  wspieranie i umożliwianie rozwoju naszych klientów: dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców.  Dokładamy wszelkich starań aby nasza działalność diagnostyczna, terapeutyczna, profilaktyczna i  edukacyjna przyczyniała się do podnoszenia  jakości życia odbiorców naszych profesjonalnych usług. Zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku : Dyrekcja i Pracownicy Poradni.

 

AKTUALNOŚCI

 

TEST UZDOLNIEŃ WIELORAKICH”

Warsztaty dla nauczycieli klas I-VI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza nauczycieli kl. I –VI na warsztaty, na których zaprezentowany zostanie „Test Uzdolnień Wielorakich” rozpoznający uzdolnienia uczniów.

       Warsztat odbędzie się 20.02.2018r. w godzinach

od 14,00 – 17,00 na terenie poradni.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.02.2018r.

Nr. Telefonu poradni: 16 678 37 94 lub 884 000 220

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzące: Katarzyna Kmicikiewicz i Danuta Ignaczewska


WARSZTATY DLA  MAMY  I  TATY

Uwaga Rodzice!!!!!  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  na  warsztaty

w dniu 27 luty 2018r. o godzinie 16,30

Miejsce spotkania: 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu

ul. Kapitulna 4

W programie:

  • Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka,
  • Jak przez zabawę wspierać rozwój dziecka.
  • Prezentacja przykładowych zabaw.

 Zajęcia  prowadzone będą metodą  warsztatową.

Uczestników prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia na zmianę. Przewidywany czas trwania około 2 godziny.

 Chęć udziału należy zgłość do dnia 26.02.2018r. do poradni

tel: 166783794 lub 884000220

Prowadzące :  –     Danuta Ignaczewska,  Izabela Sitarz

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu, przystąpili w bieżącym  roku do akcji „Szlachetna Paczka„. Jako placówka publiczna zajmująca się udzielaniem pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom chcemy pomagać  nie tylko specjalistycznie, ale również materialnie. Mamy nadzieję , że wybrana przez nas rodzina dzięki upominkom przeżyje swoje wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia.

———————————————————————————————-

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 6.12.2017 roku, o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Przemyślu, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla dyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych miasta Przemyśla, na temat „Współpracy placówek przedszkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Tematyka spotkania obejmowała nowe regulacje prawne i przykłady „dobrej praktyki”. W spotkaniu uczestniczyło 12 dyrektorów. Doświadczeniem z organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, z uczestnikami spotkania podzieliła się Pani Dyrektor mgr Teresa Nyrka.

Spotkanie zorganizowała i prowadziła psycholog – mgr Lucyna Piętal

——————————————————————————————–

Doradztwo zawodowe

W dniu 27.11.2017 roku w siedzibie PCEN w Przemyślu odbyła się konferencja dla „ Szkolnych  Doradców Zawodowych” i przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze. Spotkanie zorganizowane było przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie , Ochotniczym Hufcem Pracy w Przemyślu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Przemyślu.

Celem spotkania było zaprezentowanie działań i kompetencji instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i wypracowanie płaszczyzny współpracy na rzecz ukierunkowania ludzi młodych na racjonalne podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Z ramienia Poradni Pani mgr Bogusława Jakubiec– doradca edukacyjno-zawodowy, przygotowała   i zaprezentowała wystąpienie nt. „ Dotychczasowe doświadczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracy z uczniami wymagającymi wsparcia ze strony doradcy zawodowego”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło  w nim ponad  90 osób.

                         

            Warsztaty „Wspieranie ucznia  w  wyborze drogi  edukacyjno-zawodowej   w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Przemyślu

         W dniu 30.11.2017 roku w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Przemyślu odbyło się doskonalenie zawodowe  o charakterze warsztatu, na temat” Wspieranie ucznia  w  wyborze drogi edukacyjno-zawodowej” prowadzone przez trenera, Pana Arkadiusza Nepelskiego ze Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy ExploRess z Rzeszowa.

Spotkanie zorganizowała  Bogusława Jakubiec – doradca edukacyjno-zawodowy z PPP,          w ramach Sieci Współpracy-Grupy Wsparcia dla Szkolnych Doradców Zawodowych oraz  osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

Celem spotkania było wyposażenie  doradców zawodowych w niezbędne  kompetencje tj. w wiedzę, umiejętności,  po to by czuli się dobrze przygotowani do pomocy swoim uczniom w trafnym podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyło  25 osób.

 

 

——————————————————————————————–

 

Uwaga Rodzice!!!!!  

 

WARSZTATY DLA  MAMY  I  TATY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na  warsztaty w dniu

5 grudnia 2017r. o godzinie 16.30

Miejsce spotkania:  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu

ul. Kapitulna 4

 W programie:

  •                Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka,
  •                Jak przez zabawę wspierać rozwój dziecka.
  •                Prezentacja przykładowych zabaw.                                                                                Zajęcia  prowadzone będą metodą  warsztatową. Uczestników prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia na zmianę. Przewidywany czas trwania około 2 godziny.Chęć udziału należy zgłosić do dnia 01.12.2017r. do poradni tel: 166783794 lub 884000220                                                                             

Prowadzący :  –     Danuta Ignaczewska,  Izabela Sitarz

           ————————————————————————————————————–
                                     doradztwo zawodowe- szkolenie pt:
                ” Wspieranie ucznia w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej”
  •    Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   w Przemyślu przy ul. Kapitulna 4, w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 11.00 do 14.00 organizuje  w ramach Sieci Współpracy-Grupy Wsparcia dla Szkolnych Doradców Zawodowych oraz  dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, warsztaty na temat” Wspieranie ucznia   w  wyborze drogi edukacyjno-zawodowej”. Zajęcia warsztatowe będzie prowadził trener Pan Arkadiusz Nepelski ze Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy ExploRess z Rzeszowa. Udział w warsztatach jest bezpłatny i będzie potwierdzony zaświadczeniem.Powyższe spotkanie jest inauguracją całorocznych działań w ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Szkołami i Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi Miasta Przemyśla w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. O uczestnictwie w w/w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń,   w związku  z ograniczoną liczbą miejsc. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Poradni. Informacji udziela organizator, pedagog – doradca edukacyjno-zawodowy              mgr Bogusława Jakubiec. Telefon kontaktowy: 166783794; kom. 884000220.

——————————————————————————–   

  • Informujemy, że od dnia 15 września 2017r. obowiązują nowe druki wniosków, a także zaświadczenia lekarskiego. Do pobrania w zakładce Druki”.

———————————————————————————

  • W sprawach orzeczniczych prosimy kontaktować się z mgr Joanną Gawrecką i mgr Danutą Ignaczewską w dniach: środa od 9.00 do 13.00 lub w piątek od 8.00 do 12.00.

———————————————————————————