Druki

OPINIA ze szkoły dot. org. naucz. indywidualnego w przypadku ponownego składania wniosku o wydanie orzeczenia do nauczania indywidualnego

Opinia nauczycieli o uczniu kierowanym do poradni na wniosek szkoły.

Opinia specjalistów ze szkoły na zespół orzekający

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( badanie, terapia)

Wniosek o wyd. orzeczenia do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, rocznego przygotowania przedszkolnego oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych.

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

Wniosek o wydanie opinii

Zaświadczenie lekarskie do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego

RODO – obowiazek informacyjny

Zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania   

Wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w warsztatach ” szkoła dla rodziców”