Polityka Zwrotów

Poradnia Przemyśl

Adres: ul. 3 Maja 59, 37-700 Przemyśl
Telefon: 16 678 37 74
Fax: 16 678 37 74
E-mail: [email protected]

1. Zakres Polityki Zwrotów

Niniejsza Polityka Zwrotów dotyczy wszystkich usług oferowanych przez Poradnię Przemyśl.

2. Warunki Zwrotu

Usługi świadczone przez poradnię mogą podlegać zwrotowi tylko w przypadku, gdy nie zostaną rozpoczęte w ustalonym terminie. W przypadku usług już rozpoczętych, zwrot nie jest możliwy.

3. Procedura Zwrotu

Aby rozpocząć procedurę zwrotu, klient powinien skontaktować się z poradnią telefonicznie lub e-mailowo w ciągu 14 dni od daty umówionej usługi. Należy podać przyczynę żądania zwrotu oraz dowody potwierdzające, że usługa nie została rozpoczęta.

4. Zwroty Finansowe

Po potwierdzeniu uprawnień do zwrotu, poradnia zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej za usługę. Zwrot zostanie przekazany w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia uprawnienia do zwrotu.

5. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zwrotów, prosimy o kontakt z poradnią za pomocą podanych wyżej danych kontaktowych.