Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Poradni Przemyśl przez serwis internetowy dostępny pod adresem: https://poradnia-przemysl.com.pl/.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Przemyśl z siedzibą w Przemyślu przy ul. 3 Maja 59, 37-700 Przemyśl, Tel: 16 678 37 74, Fax: 16 678 37 74, e-mail: [email protected].

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji usług elektronicznych,
 • komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z serwisem oraz usługami,
 • realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności strony internetowej.

4. Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 • dane dotyczące korzystania z serwisu internetowego.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych, którzy zarządzają infrastrukturą i usługami niezbędnymi do prowadzenia serwisu internetowego, doradcom prawnym oraz organom uprawnionym na żądanie.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z zachowaniem wymogów przepisów prawa.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniana w związku z rozwojem internetowej strony Poradni, zmianami prawa lub wdrożeniem nowych technologii mających wpływ na zakres tej Polityki. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną.