Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Metoda

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych. Składają się z krótkich wykładów i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim dają możliwość uczestnikom do doświadczania siebie jako wychowujących,  podczas  różnego rodzaju  ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Realizowane są  trzy cykle warsztatowe,  każde po 10 spotkań ; każde spotkanie to 4 moduły po 45 minut.

I cykl – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

II cykl – Rodzeństwo bez rywalizacji

III – Jak rozmawiać z nastolatkiem

Podstawowym cyklem, od którego zaczyna się praca jest cykl I.  Cykle II i III realizowane są w miarę potrzeb. Zwykle praktyka pokazuje, że uczestnicy korzystają ze wszystkich trzech cykli. Ale każdorazowo jest to do decyzji.

Tematyka zajęć

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Adresaci programu

  • rodzice
  • nauczyciele, wychowawcy
  • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
  • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi