O poradni

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną.
  • Siedziba poradni mieści się przy ulicy Kapitulnej 4 w Przemyślu ( budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu.)
  • Organem prowadzącym poradnię jest Miasto Przemyśl.
  • Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oddział w Przemyślu.
  • Poradnia udziela pomocy dzieciom , uczniom, ich rodzicom ( opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby znajdują się na terenie miasta.
  • Korzystanie z pomocy udzielanej przez pracowników poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
  • W poradni pracuje 21 pracowników pedagogicznych oraz 4 administracyjnych.
  • Wszyscy zatrudnieni specjaliści prezentują wysokie kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii, psychoterapii. Systematycznie uczestniczą w licznych szkoleniach i warsztatach, kursach, treningach, zjazdach i konferencjach podnosząc umiejętności zawodowe.