Kiedy zgłosić się do poradni

Kiedy zgłosić się do Poradni

 

Rozpatrując prawidłowy rozwój małych dzieci często mówi się o nim w kontekście rozwoju motoryki oraz funkcji poznawczych. Najczęściej i najszybciej dostrzegane są opóźnienia czy też braki w rozwoju ruchowym. Sygnalizują one także opóźnienia w innych sferach, tj. w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Zaobserwowanie nieprawidłowości powinno skutkować pogłębioną diagnozą lekarską, psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Poniżej przytoczone zostaną umiejętności jakie powinno opanować dziecko w poszczególnych latach swojego życia. Jeśli zauważą Państwo duże odstępstwa od podanych niżej norm, warto skonsultować się z lekarzem, psychologiem, pedagogiem lub logopedą.

Czy Wasze dziecko kończąc 1 rok życia:

 • Pokazuje przedmioty palcem, interesuje się szczegółami, np. dziurkami lub guzikami.
 • Patrzy za znikającym przedmiotem, np. klockiem, który upadł ze stołu.
 • Chwyta kciukiem i palcem wskazującym maleńkie przedmioty.
 • Siada, raczkuje, chodzi trzymane za ręce.
 • Samodzielnie robi około 3 kroków.
 • Wyraźnie odróżnia bliskie mu osoby od obcych.
 • Reaguje na pochwały i zakazy.
 • Po zadaniu pytania szuka przedmiotu lub osoby, o którą pytamy.
 • Wypowiada podwójne sylaby, np.: „ma-ma”, „ba-ba” („mama”, „tata” do osób).

Czy Wasze dziecko w wieku 2 lat:

 • Chodzi i biega pewnie, kopie piłkę.
 • Schodzi po schodach krokiem dostawnym trzymając się poręczy.
 • Buduje wieże z 6 klocków.
 • Chętnie bazgrze ołówkiem, rysuje kreski.
 • W zabawie naśladuje proste czynności dorosłych, np. gotuje, piłuje.
 • Na obrazkach potrafi wskazać znane przedmioty, trzy części ciała.
 • Zaczyna mówić prostymi 2-3 wyrazowymi zdaniami, używa około 300 słów, zaczyna odmieniać wyrazy według przypadków i czasów.
 • Jest bardziej zrównoważone uczuciowo, pogodne, domaga się czułości i pieszczot.
 • Pilnuje swojej własności, mówiąc „to moje”, wie, co do kogo w domu należy.
 • Lubi pomagać dorosłym w codziennych czynnościach, choć często zaczyna przejawiać upór i przekorę.
 • Nie współdziała w zabawie z dziećmi, bawi się obok.

Czy Wasze dziecko w wieku 3 lat:

 • Podskakuje, maszeruje, biega przy muzyce, umie stać na jednej nodze.
 • Przeskakuje przez sznurek umieszczony tuż nad podłogą.
 • Rzuca piłkę nie tracąc równowagi.
 • Buduje z kloców dom, most.
 • Lepi z plasteliny kule, wałeczek, placuszek, posługuje się przy tym ręką dominującą.
 • Rysuje koło, kształty zamknięte, pierwsze proste postawi ludzkie tzw. głowonogi.
 • Nazywa to, co narysowało.
 • Posługuje się nożyczkami.
 • Wymienia przedmioty i czynności widoczne na obrazku.
 • Potrafi z pamięci powtórzyć krótkie opowiadanie.
 • Zadaje wiele pytań.
 • Zaczyna używać zdań złożonych, buduje wypowiedzi wielowyrazowe, używa przyimków i spójników, zaimka „my”,  o sobie mówi „ja”.
 • Wymawia już wszystkie samogłoski oraz spółgłoski takie jak: p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, l, li, ś, ż, ć, dź, k, ki, g, gi, ch.
 • Jest dość samodzielne – samo je, myje się nie mocząc ubrania, ubiera i rozbiera się, sznuruje buty, raczej nie moczy się.
 • Bawi się spokojnie samo.
 • Lubi bawić się z innymi dziećmi w małych 2-3 osobowych grupkach.
 • Organizuje zabawę tematyczną, np. w sklep, w dom.
 • Lubi przyglądać się pracującym przy jakichś maszynach, np. dźwigu.
 • Jest coraz bardziej opanowane i radosne.

Czy Wasze dziecko w wieku 4 lat:

 • Schodzi ze schodów stawiając nogi naprzemiennie.
 • Biega i obraca się nie tracąc równowagi, stoi i skacze na jednej nodze.
 • Dobrze posługuje się nożyczkami.
 • Buduje mosty i domy z klocków.
 • Rysuje człowieka (3-5 części).
 • Opisuje oglądany obrazek wymieniając spontanicznie kilka rzeczy bądź określając czynności.
 • Wskazuje podobieństwa i różnice na obrazku.
 • Potrafi pokazać przedmiot różniący się od innych.
 • Dobiera przedmioty w pary według ich funkcji (np. chleb i ser – do jedzenia).
 • Rozróżnia kształty geometryczne i kolory.
 • Zaczyna liczyć, liczy do 5 na pamięć.
 • Posługuje się dłuższymi zdaniami, swobodnie porozumiewa się z otoczeniem, opowiada zdarzenia.
 • Poprawnie używa głosek  s, z, c, dz – nie zamienia ich na goski: ś, ź, ć, dź.
 • Chętnie włacza się do zabawy i współpracuje w grupie.
 • Zaczyna współdziałać odgrywając przydzielone mu role.
 • Bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie.
 • Samodzielnei ubiera się i załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w toalecie.

Czy Wasze dziecko w wieku 5 lat:

 • Jest coraz bardziej sprawne fizycznie: chwyta piłkę, skacze na jednej nodze, jeździ na dwukołowym rowerze, wrotkach, nartach.
 • Sprawnie składa papier według wzoru.
 • Składa rozcięty obrazem, puzzle.
 • Wykonuje proporcjonalne kopie figur geometrycznych, przerysowuje też figury o ostrych kątach (np. trójkąt).
 • Rysuje człowieka składającego się z co najmniej 10 szczegółów.
 • Szczegółowo opowiada zdarzenia, wysłuchaną bajkę czy też obejrzany program telewizyjny.
 • Powtarza z pamięci dłuższe zdania.
 • Jego mowa jest już prawie całkowicie zrozumiała. Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż oraz głoska r, lecz w mowie spontanicznej mogą być one zamieniane jeszcze na s, z, c, dz i l.
 • Definiuje słowa przez wskazanie cechy użytkowej (do czego coś służy).
 • Liczy na pamięć powyżej 10.
 • Jest coraz bardziej aktywne intelektualnie, dociekliwe, lubi eksperymentować.
 • Ma coraz większą wyobraźnię, zdolność fantazjowania, myślenia konkretno – wyobrażeniowego.
 • Samodzielnie wykonuje proste czynności porządkowe, np. wynosi śmieci, sprząta pokój.

Drodzy Rodzice!

 Jeżeli macie wątpliwości czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo,
zwróćcie się do psychologa, pedagoga bądź logopedy.
Bezpłatną pomoc mogą Państwo uzyskać
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej