Strona główna

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Przemyślu. Wszelkie nasze działania są ukierunkowane na  wspieranie i umożliwianie rozwoju naszych klientów: dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców.  Dokładamy wszelkich starań aby nasza działalność diagnostyczna, terapeutyczna, profilaktyczna i  edukacyjna przyczyniała się do podnoszenia  jakości życia odbiorców naszych profesjonalnych usług. Zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku : Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

           

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Przemyślu ul. Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 

[email protected] lub pisemnie na adres administratora danych.

………………………………………………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za sprawy orzecznicze: mgr Andrzej Kochmański 

Przyjmuje codziennie :

poniedziałek od 9.30 do 13.30

wtorek od 8.00 do 12.00

środa od 8.00 do 12.00

czwartek od 13.00 do 16.00

piątek od 10.00 do 14.00

mail poradni: [email protected]

…………………………………………………………………

Zapraszamy do zapoznania SIĘ z ciekawym ARTYKUŁEM na temat: „Atopowe zapalenie skóry od strony psychologicznej „

W ostatnim czasie, w ramach praktyk studenckich w naszej Poradni, gościliśmy Panią Aleksandrę Klatkę, studentkę V roku psychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pani Praktykantka pogłębiała wiedzę z zakresu psychologii stosowanej, włączała się do działań placówki, a także przygotowała artykuł na temat wieloczynnikowych uwarunkowań występowania AZS.

Atopowe zapalenie skóry od strony psychologicznej

 

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest obecnie zaliczane do chorób cywilizacyjnych XXI wieku, jednak w dalszym ciągu, duża część społeczeństwa nie ma pojęcia o istnieniu omawianej dermatozy, o jej przyczynach oraz tym jak się objawia.

Czym zatem jest atopowe zapalenie skóry?

AZS jest przewlekłą, uciążliwą, zapalną, często nawracającą chorobą skóry, uważaną
za przekazywaną genetycznie. Na chwilę obecną jest trudna do wyleczenia. Mimo postępów nauk medycznych, schorzenie nie zostało jeszcze dokładnie zbadane, jednakże za główne przyczyny jego powstawania oraz występowania, uważa się stany psychiczne człowieka. Pozostałe przyczyny to różne alergeny, substancje drażniące, czynniki immunologiczne, środowiskowe oraz genetyczne. Choroba swój początek ma już we wczesnym dzieciństwie – oznakami są charakterystyczna morfologia, zmiany skórne oraz ich umiejscowienie.
U młodych dorosłych, niestety zauważa się nasilenie objawów choroby. Typowe cechy AZS to bardzo silny, dokuczliwy świąd oraz zmiany skórne w postaci wysypki, która może obejmować nawet całe ciało chorego. Atopowe zapalenie skóry zaburza normalne, codzienne funkcjonowanie człowieka. Uporczywy, intensywny świąd przyczynia się do zaburzeń snu (bezsenność). Nieestetyczna wysypka, której chorzy bardzo często nie są w stanie
w żaden sposób ukryć, doprowadza do spadku samooceny i poczucia własnej wartości. Kolejnymi konsekwencjami dermatozy, z jakimi zmagają się pacjenci są objawy depresyjne, tłumienie emocji; wzrasta także ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych oraz trudności
z koncentracją uwagi.

A co ze stresem?

Dotychczasowe badania, wykazują istotny związek między stresem a atopowym zapaleniem skóry. Czynniki stresogenne przyczyniają się do pogorszenia oraz początku zaostrzeń objawów AZS. Atopicy, którzy przez dłuższy czas znajdowali się w okresie remisji, czyli w okresie wyciszenia choroby, z chwilą doświadczenia silnego stresu, napięcia emocjonalnego – z powrotem zmagali się z zaostrzeniem zmian skórnych.

Stan skóry wpływa na stan emocjonalny człowieka. Spadek nastroju, lęk, stres pogłębiają objawy atopowego zapalenia skóry oraz innych chorób dermatologicznych. Chorzy powinni zadbać o siebie nie tylko od zewnątrz, ale przede wszystkim od wewnątrz. Dermatolodzy bardzo rzadko poruszają tę kwestię, a uważam, że jest ona priorytetowa. Wsparcie psychologiczne w postaci psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psychoedukacji,
czy też stosowanie technik relaksacyjnych, w znacznym stopniu przyczynić się może
do lepszego funkcjonowania pacjentów, podwyższenia poczucia jakości ich życia. Leczenie od strony psychologicznej powinno koncentrować się na redukcji lęku oraz na zmianie myśli, którymi kieruje się pacjent na temat swojej choroby.

Niniejszą publikację, zakończę refleksyjną myślą Hipokratesa:

,,Leczyć trzeba nie tylko ciało, ale i duszę chorego.’’

Aleksandra Klatka

 

 ……………………………………………………………………………..

 

kadra poradni  nieustannie doskonali swoje UMIEJĘTNOŚCI       i poszerza WIEDZĘ na temat ISTNIEJĄCYCH problemów rozwojowych u dzieci, a TAKŻE SPOSOBÓW ich ROZWIĄZYWANIA. W ZWIĄZKU z POWYŻSZYM 9 WRZEŚNIA UCZESTNICZYła w szkoleniu na temat ;
mutyzm wybiórczy u dzieci”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja http://www.mutyzm-wybiorczy.org.pl

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia mutyzmu wybiórczego – rodzice – Mutyzm Wybiórczy

———————————————————————————

1 czerwca

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

ONE
Przychodzą na świat by NIEŚĆ szczęście i radość. Kwilą, gaworzą, czasem płaczą. Potem zasypiają by obudzić się w innej RZECZYWISTOŚCI. Bawią się, kłócą, godzą, tańczą, śpiewają w oczekiwaniu na lepszy czas. Krnąbrne, zarozumiałe, butne, krytyczne idą w życie w swój własny wyidealizowany świat. Wracają szczęśliwe BĄDŹ nieszczęśliwe , ze wspomnieniami cudownych dni pełnych miłości i zrozumienia. Najdroższe skarby WSZYSTKICH MATEK——- Dzieci 

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne życzenia.

Cudownego dnia!!!

 

W ZWIĄZKU z powrotem dzieci do szkół ( koniec nauki zdalnej) proponujemy ciekawe ZAJĘCIA dla nauczycieli w celu podniesienia EFEKTYWNOŚCI integracji dzieci w klasach :

https://www.edukacja-zdrowotna.pl/pomysl-na-lekcje-wychowawcze-po-nauce-zdalnej/

https;//www.edunews.pl/system-edukacji/dyrektorzy/5423-przejście-do-szkoły-o-tym-co-wazne-wazniejsze-i-najwazniejsze

Czuli narratorzy.

            Czuła narracja o mojej rzeczywistości. Pod takim hasłem od grudnia do lutego odbyła się II edycja Festiwalu Humanistycznego w ramach Przemyskiej Akademii Talentów, którego  ideową inspiracją była  twórczość naszej noblistki Olgi Tokarczuk.

            Przedsięwzięcie  zostało zorganizowane dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Wydziału Edukacji UM oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu. Festiwal odbył się typowo dla nietypowych czasów, czyli w dużej części zdalnie. Do uczniów szkół średnich zaadresowano trzy wykłady. 1. Dr hab. Andrzej Juszczyk, literaturoznawca, wykładowca UJ, wykorzystując swoją  wykwintną elokwencję analizował zjawisko: „Prawdziwe kłamstwa. O tym jak fikcja (nie)pozwala nam zrozumieć świat”. Mg Agnieszka Andrzejewska, tłumaczka, wykładowczyni PWSW, w wywodzie „Jutronauci – jak oswoić przyszłość” próbowała  tchnąć nadzieję w słuchaczy, że po pandemii będzie lepiej. Na koniec wykładem „Where the Heart of English Beats” językoznawca i wykładowca PWSW dr Jacek Rachfał  zaprezentował akademicki poziom nauczania języka angielskiego. Wykładów wysłuchało ponad 250 uczniów. Dla nauczycieli, pedagogów i rodziców była adresowana odrębna prelekcja dr Anity Rawa-Kochanowskiej – psycholożki, psychoterapeutki z Lublina. „Lider czy obserwator? Rola rodziców i nauczycieli w relacji z młodym dorosłym”. Czyli jak w tym zmieniającym się świecie rozumieć i realizować rolę dorosłego w relacji z młodym, współczesnym  człowiekiem wchodzącym w życie.

            Dobór treści wykładów miał zainspirować uczestników Festiwalu do refleksji nad doświadczaniem życia,  nad kształtem i jakością  swojej obecności w realnej i nierealnej rzeczywistości. Szczególnie dorośli mogli przemyśleć swoją postawę, rolę i powinność wobec młodych dorosłych patrzących w przyszłość zarówno pozytywnie, z nadzieją  ale i przez pryzmat lęków, troski, niepewności, rezygnacji, etc.

            Poza wykładami ogłoszono konkurs na eseje i tłumaczenia. Celem przedsięwzięcia było zaktywizowanie młodzieży do dokonania wglądu i refleksji na temat tego, jak oni, jako podmioty/figury doświadczają aktualnej rzeczywistości/swojego tła. Zachęcono młodzież do spojrzenia z globalnej perspektywy na swoje życie, a przy okazji do ujawnienia biegłości literackiej oraz translatorskiej. Uczniowie pisali w języku polskim esej na temat zawarty w tytule Festiwalu ale także mogli przetłumaczyć fragmenty prozy Olgi Tokarczuk na języki ukraiński i angielski.

            Pod koniec lutego udało się spotkać z 8 młodymi autorami na żywo w auli uczelnianej  (oczywiście przy zachowaniu zabezpieczeń epidemiologicznych) i oficjalnie, w obecności Rektora  PWSW, Pana prof. Adama Treflera,  podsumować i zamknąć II edycję Festiwalu Humanistycznego.

Melania Husar (II LO w Przemyślu) przetłumaczyła biegle na język angielski  fragment o „obcym w domu”, który w jej uzasadnieniu skojarzył się z obecną od roku pandemią-obcą, nieproszoną,  sytuacją psująca nam życie.

Sonia Kohut (ZSO Nr 2) dokonała tłumaczenia na język ukraiński fragmentu prozy mówiącego o relacji człowieka z naturą, również wskazując na asocjacje z teraźniejszością. Sonia również napisała esej, w którym umieściła takie zdanie: „Ostatnio ludzie się psują. Czy może tylko tak się wydaje ? Nie kochamy tak szczerze jak kiedyś, coraz więcej ludzi pogrążonych jest  w depresji, samobójstwa zdarzają się coraz częściej, wszędzie widoczny jest egoizm”.

Interesujące prace stworzyły uczennice Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2: Wiktoria Śliwiak, Oliwia Szafran, Natalia Pelczar. Autorki – każda na swój  oryginalny sposób  – podzieliły się z czytelnikami  percepcją  granic światów: dźwięków i ciszy. Wiktoria mówi: „Stoję na granicy dwóch światów, bo mam też towarzystwo osób słyszących. Który z nich jest mi bliższy … nie wiem”. Oliwia zastanawia się pragmatycznie w kontekście porad u lekarza: „Jednak nikt nie zwrócił uwagi na osoby głuche. Jak mam rozmawiać przez telefon? Jak powiedzieć o swoich dolegliwościach?” Natalia szczerze dzieli się swoim trudnym doświadczeniem z przeszłości: „Mój cudowny świat odszedł”.

Krystian Jakubczak (I LO) w sposób sugestywny opisał  trudy dorastania: „Ogromna presja i oczekiwania społeczeństwa, rodziny i szkoły często wywołują efekt odwrotny od zamierzonego”.

Julia Wilczek (Liceum Salezjańskie)  w niemalże reporterskim  stylu przedstawiła dylematy współczesnej młodzieży wobec wyborów, do jakich prowokuje nasza społeczna i polityczna rzeczywistość.

Paweł Olchowy (II LO) obserwując bieżącą rzeczywistość i podsumowując ubiegły rok kreśli dla przyszłości świata dwa scenariusze: pozytywny i negatywny. Swój esej kończy pozytywną wizją odnajdując dobroczynną zawartość „połowy szklanki”.

Justyna Homa, Jarosławianka, skupia się w swej narracji na drobiazgach, potrafiących przywrócić równowagę zagubionemu człowiekowi: „Każdy mocniejszy czy słabszy podmuch wiatru, mierzwiący włosy , który przynosi tak  niesamowicie potężną świadomość tego, że się żyje. Tu i teraz.”

            Jaka jest kondycja mentalna młodych ludzi dzisiaj?  Młodzi ludzie obawiają się przyszłości. Może dlatego, że my dorośli, nie ułatwiamy im pokonania rozwojowych lęków egzystencjalnych. Naszą bezmyślnością, nieodpowiedzialnością i krótkowzrocznością podważamy dotychczasowe punkty odniesienia, które dawały młodym poczucie stabilności i  bezpieczeństwa. Młodzi ludzie w swoim antycypowaniu przyszłości czują się samotni i nie bardzo  liczą na pomoc dorosłych. Młodzi są zagubieni i nieco zdezorientowani. Strzałka kompasu, która kiedyś pokazywała kierunki, dziś wariuje i trudno jej ufać. Młodzi w sobie samych szukają wsparcia i pomysłu. Z pewnością są czułymi, uważnymi i mądrymi obserwatorami świata. Dokonują przenikliwej oceny naszego postępowania. Są krytyczni. Czują smutek i niekiedy beznadzieję. Ale mimo to finalnie widzą się w metaforze człowieka sięgającego gwiazd. I w tej postawie optymistycznej, aktywnej i ekspansywnej widzę nadzieję. Dla nich, dla świata. Dziękuję wszystkim uczestnikom Festiwalu.

Joanna Markin.

Prezent na Dzień Nauczyciela oczami Pepito

14  października obchodzimy święto Edukacji Narodowej tzw. Dzień Nauczyciela 

Z okazji tego święta
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

 

Rok szkolny 2020/2021

Życzymy w nowym roku szkolnym bezpiecznej, spokojnej i owocnej nauki wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom i rodzicom.

zdrowia dla wszystkich!!!!

Organizacje pozarządowe proponują nowy wariant nauki w czasie epidemii - Edukacja

Oczywiście, jak przez całe wakacje, dalej pracujemy, prowadzimy diagnozy, wydajemy orzeczenia, opinie. Plan pracy, tygodniowa siatka godzin są już gotowe. Mamy opracowane i sprawdzone procedury pracy w warunkach COVID, ale przygotowujemy się na różne inne scenariusze. Zapraszamy osoby korzystające z terapii do kontaktu z osobami prowadzącymi.  Pracujemy na zmiany według grafiku,aby dzieci mogły korzystać z pomocy specjalistów przed lub po zajęciach szkolnych.

 

 

 

Na wniosek Prezydenta Miasta  Przemyśla psychologowie poradni pełnią dyżury w ramach interwencji kryzysowej dla osób objętych kwarantanną i innych potrzebujących w sytuacji zagrożenia pod numerem telefonu 884 000 220 od poniedziałku do piątku od godz 11.00 do 13.00

Festiwal przyrodniczy cz.ii

W ramach pracy na rzecz młodzieży zdolnej....

Ile waży internet  ?

Co to jest śmiejąca się śmierć ? Co  smartfony zawdzięczają  chemii ? Czy wróżbiarstwo jest nauką przyrodniczą ? Na te i inne pytania poszukiwali wspólnie odpowiedzi uczniowie klas ósmych ze szkół przemyskich w ramach drugiego już Festiwalu Nauk Przyrodniczych.  Festiwal odbył  się 13 lutego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, która gościnnie otworzyła swoje aule i pracownie naukowe dla   dociekliwych uczniów.  Wykład inauguracyjny  na temat zdrowej żywności wygłosiła prof. Grażyna Jaworska. Cenny wniosek – nauka o racjonalnym odżywianiu powinna na poważnie zagościć w szkolnych programach nauczania. W pracowniach przedmiotowych  czekali  akademiccy wykładowcy (prof. Wiesław Barabasz, dr Marian Kuźma, dr Mariusz Witczak, inż. Patrycja Napora), którzy wraz z kreatywnymi  nauczycielami (Elżbieta Rozmus, Anna Trzeciak, Agata Zięba-Warcholak, Andrzej Zych) zaprosili uczniów do naukowej przygody zgodnie z wcześniej opracowanym wspólnie scenariuszem. Młodzież miała okazję obejrzeć i wypróbować możliwości uczelnianych pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej, gdzie uczestniczyli w doświadczeniach, obserwowali, sami podejmowali próby doświadczeń.  Po warsztatach przedmiotowych rozbudzeni poznawczo  uczniowie,  zintegrowani w mniejsze grupki, rozwiązywali quiz, próbując oddzielić tezy naukowe od pseudonaukowych. W atmosferze przesyconej nauką, ale także  zaciekawieniem i humorem podekscytowani uczestnicy zostali pożegnani przez organizatorów i zaproszeni za rok.  I o to chodziło ! Aby pokazać uczniom, że nauka jest ciekawa, fascynująca, można się nią bawić a nawet nieźle się przy niej pośmiać. Że nauka jest wszędzie wokół nas i że odpowiednio podana, w sposób praktyczny i ciekawy wcale nie musi być „zmorą” tylko może być niezłą atrakcją. Organizatorom zależało także, aby dzieciaki doceniły wartość nauki, jej etyczny wymiar, powagę i rzetelność w traktowaniu opisywanych zjawisk. Aby nie ulegały pseudonaukowym, często bzdurnym  treściom, łatwo i prosto tłumaczącym skomplikowane zjawiska.

Chyba się udało.

Istotnym aspektem tegorocznego Festiwalu, który jest organizowany w ramach Przemyskiej Akademii Talentów, było uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz współpracy pomiędzy Prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem a rektorem PWSW w Przemyślu dr Pawłem Treflerem.  Porozumienie dotyczy współpracy obydwu stron na rzecz organizowania festiwali naukowych dla przemyskiej młodzieży.

                                                                                                         Joanna Markin.

Fotorelacja.

 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

W dniu  19.12.2019r. odbyły się w poradni warsztaty z klasą VIII na temat radzenia sobie ze stresem, prowadzone przez psycholog Justynę Koziak. Temat ten okazał się ważny dla młodzieży przede wszystkim w związku ze zbliżającym się powoli egzaminem ósmoklasisty, decydującym o przyjęciu do szkoły średniej. Na zajęciach omawiano, na ile zmiana perspektywy patrzenia na problem powoduje zmniejszenie napięcia i poprawę komfortu psychicznego.

Zawsze warto pamiętać, iż to co chroni nas przed nadmiernym stresem to:

 • grupa wsparcia, przyjaciele, którym możemy się wygadać,
 • zdrowy styl życia, czas zarezerwowany na relaks i aktywność fizyczną,
 • rozwijanie zainteresowań, które sprawią, iż w naszym życie będzie miało wiele istotnych aspektów ,tak iż nie będziemy patrzeć na nie tylko przez pryzmat szkoły, czy pracy,
 • zmiana sposobu patrzenia na problem, zmiana perspektywy
 • unikanie generalizowania (myślenia typu zawsze, nigdy, wszyscy, zamiast czasami, tylko niektóre osoby) , katastrofizowania (widzenia wszystkiego w czarnych barwach) lub przepowiadania przyszłości (np. na pewno mi się nie uda)

Warsztaty dla kuratorów sądowych.

W dniu 4 grudnia 2019 r. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu odbyły się warsztaty dla pracowników Służby Kuratorskiej (kuratorów zawodowych i społecznych) pod tytułem:

„Konflikt szansą na porozumienie”.

Szkolenie wpisane było w II Kuratorską Kampanię Przeciw Przemocy realizowaną w ramach obchodów 100 lat Polskiej Kurateli Sądowej.

Uczestnicy warsztatów poznali zjawisko konfliktu, jego rodzaje  oraz metody rozwiązywania. Szczególną uwagę prowadząca warsztaty psycholog Joanna Markin poświęciła skutecznym metodom rozwiązywania konfliktu, które to metody mogą być szansą na porozumienie i polepszenie jakości kontaktów.

„KORP”  

To szkolenie z zakresu Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dzieci , które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2019 r. Brali w nim udział pracownicy psychologiczno-pedagogiczni oraz logopedzi poradni  w celu wprowadzenia  narzędzia – Kart Oceny Rozwoju w tut. instytucji. Autorkami tego narzędzia są: Panie E. Bogacz i A. Bogacz- Rybczak.

Warsztaty psychologiczne

W dniach 20-22 sierpnia 2019 roku odbyły się w poradni warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne dla uczniów klas V –VI, a w dniach 23-27 sierpnia 2019 roku dla uczniów klas VII-VIII. W zajęciach wzięli udział uczniowie szkół z terenu miasta Przemyśla, korzystający dotychczas z indywidualnych form pomocy w poradni. Każda grupa licząca od 5 do 6 uczniów uczestniczyła przez 3 dni w zajęciach trwających po 3 godziny. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijali następujące umiejętności: inicjowania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi, komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, rozwiązywania konfliktów oraz zachowania się w sposób asertywny. Ponadto uczestnicy warsztatów rozwijali umiejętności organizowania wolnego czasu w sposób kreatywny oraz współpracy z poszanowaniem indywidualności każdej z osób.

Zajęcia prowadziły: Joanna Markin – psycholog oraz Joanna Bielówka – psycholog.

 

„Idę do szkoły”

W dniach  od 21.08.2019r. do 29.08.2019r. na terenie poradni odbyły się warsztaty pt. „Idę do szkoły”, prowadzone  przez p. Izabelę Sitarz. Był to cykl czterech spotkań. Zajęcia przewidziane były dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej. Celem warsztatów było:

 • złagodzenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w szkole,
 • przedstawienie dzieciom szkoły jako miejsca zabawy i nauki,
 • wdrożenie do pracy grupowej z rówieśnikami,
 • wdrożenie do słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela.

Wszystkie spotkania odbyły się w bardzo miłej atmosferze. Dzieci brały czynny udział w zabawach edukacyjnych, chętnie wykazywały się posiadaną wiedzą i umiejętnościami, rozwijając je w trakcie wykonywania kolejnych zadań.  Uczestnicy otrzymali materiały do pracy, a na ostatnim spotkaniu rozdano im zasłużone dyplomy za systematyczny udział w zajęciach oraz ogromne zaangażowanie.

                                                            

 

Festiwal Humanistyczny

Czym są nauki humanistyczne we współczesnym świecie ? Jaką pełnią rolę ? W jakich dziedzinach naszego życia odpowiadają na istotne pytania ?

Odpowiedzi poszukiwali uczniowie przemyskich szkół średnich 24 maja br. na Festiwalu Nauk Humanistycznych, który odbył się w ramach Przemyskiej Akademii Talentów. Hasłem Przewodnim Festiwalu było: „Tożsamość człowieka przyszłości: między fikcją a rzeczywistością”. Patronat merytoryczny objął Instytut Humanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz goszcząca nas  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. 70 uczniów wraz z nauczycielami wysłuchało wykładu dr hab. Andrzeja Juszczyka:

[…] Każdy z nas czasem zastanawia się nad tym co przyniesie przyszłość: dla mnie, dla rodziny, dla świata. Każdy z nas chce odegrać w tej przyszłości jakąś fajną rolę: robić coś, co będzie przyjemne i jednocześnie pozwoli nam wygodnie i spokojnie żyć. Ale czym jest przyszłość? Skąd wiemy, jak ona może wyglądać? Czym kierujemy się dokonując naszych wyborów: tych wielkich i tych codziennych?  Nawet, jeśli jesteśmy najbardziej racjonalnymi ludźmi na świecie, to czy nasze wyobrażenia o przyszłości nie są oparte na fikcjach? Czy wzorów dla naszego życia nie dostarczają filmy, seriale, gry wideo albo muzyka?  Takie pytanie stawia dziś współczesna humanistyka. […].  

 


 

26.O4.2019r.

Koleżanki i Koledzy !
Trwaliśmy wspólnie w strajku pracowników oświaty przez trzy tygodnie.
Zmagaliśmy się z dramatycznym wyborem pomiędzy walką o zawodową
godność i uznanie społeczne a wartościami etycznymi. Wczoraj strajk
został zawieszony. Dziś wszyscy rozważamy bilans naszej dotychczasowej
walki. Są straty i zyski. Stratą jest to, że w taki sposób musimy
bronić wielkich podstawowych wartości: etosu zawodu, doniosłości
wartości obiektywnej nauki i edukacji, profesjonalizmu, postępowych
standardów w naszej pracy. Stratą jest to, że domagając się rzeczy
oczywistych jesteśmy niesłyszani i nieszanowani. Zyskiem jest nasza
solidarność i odwaga cywilna. Zyskiem jest to, że w przemyskim
środowisku zobaczyliśmy jak wielu z nas mówi i myśli w podobny
sposób. Że grupa zawodowa, dotychczas deprecjonowana i niezbyt solidarna,
udowodniła, iż zasługuje na szacunek odbiorców naszej pracy jak i na
szacunek nas samych. Zrozumieliśmy, że ważne są dla nas nie tylko
pieniądze, ale i etos naszego zawodu, odpowiedzialność za pracę w
wymiarze celów dalekich a nie tylko doraźnej korzyści czy krótkotrwałego efektu.
Niezależnie od przyszłych wydarzeń i działań polityków oraz
urzędników nie zmarnujmy tego zysku. Oddolnie, pomiędzy nami –
Koleżankami i Kolegami – walczmy nie tylko o podwyżki, ale także o coraz
lepszą jakość naszej pracy. Umocnijmy w sobie to przekonanie, że
możemy na siebie liczyć. Bądźmy silni wzajemnym szacunkiem do siebie,
wymaganiami, realizowaniem wspólnie mocnych standardów pracy. Nie
czekajmy aż MEN urządzi nam świat. Nie dajmy sobie odebrać
sprawczości: bądźmy aktywni, obecni w debatach i wyborach, słuchajmy
się i współpracujmy.
Dziękujemy wszystkim za słowa wsparcia i zrozumienia. Jesteśmy z Wami.
Komitet Strajkowy w imieniu pracowników Poradni
Psychologiczo-Pedagogicznej w Przemyślu

„ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (C)apd.
NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOZY I TERAPII”

W dniu 22 marca 2019 roku na terenie poradni odbyło się szkolenie z udziałem Pani Renaty Borowieckiej z Centrum Edukacji w Warszawie, w którym uczestniczyli pracownicy naszej poradni, oraz zainteresowani nauczyciele i wychowawcy z miasta Przemyśla.

Wiele przypadków dzieci z trudnościami szkolnymi oraz współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi, ma swoje źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.Temat szkolenia przybliżył wszystkim problem odpowiedniego  zdiagnozowania dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu , których  źródło możne tkwić w centralnym przetwarzaniu słuchowym oraz wskazówki do pracy z takimi dziećmi  w szkole lub poradni.

Oprócz części teoretycznej prelegent zaprezentował wszystkim schemat badania przetwarzania słuchowego na chętnych pracownikach poradni i nauczycielach.

                          

 

W dniach 25 luty oraz 4 marzec bieżącego roku na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  odbyło się szkolenie wszystkich pracowników w zakresie Pierwszej Pomocy. Większość osób chętnie sprawdzała swoje umiejętności praktycznie.

 

W dniu 17 marca 2019 r. 14 pracowników Poradni P-P brało udział w szkoleniu na temat zastosowania ” Kart Oceny Zachowania i Emocji do diagnozy dzieci od 1 miesiąca do 16 roku życia ” (KOZE). Szkolenie poprowadziły Panie Anna Bogacz -Rybczak oraz Elżbieta Bogacz.  Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia oraz uprawnienia do korzystania z w/w narzędzia.

FESTIWAL PRZYRODNICZY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -przy współpracy nauczycieli z  przemyskich Gimnazjów oraz dzięki  gościnności  Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu, zorganizowała 20 grudnia 2018 r.  Festiwal Przyrodniczy dla reprezentantów klas III gimnazjów przemyskich oraz ich opiekunów – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Była to impreza zorganizowana w ramach Przemyskiej Akademii Talentów, mająca promować wartość  i atrakcyjność nauk przyrodniczych: geografii, biologii, fizyki, chemii, matematyki oraz docenić 18 – letni dorobek szkół gimnazjalnych. Ponadto organizatorzy chcieli w sposób ciekawy i  humorystyczny, poprzez współpracę a nie rywalizację,  docenić aktywność i kreatywność młodych ludzi – w duchu integracji. Uczestnikami byli uczniowie (prawie 50 osób) reprezentujący prawie wszystkie klasy gimnazjalne (ostatnie) w Przemyślu, z SOSW Nr 1 i Nr 2 włącznie. Na początku programu mgr Teresa Krasnowska (filozofka przyrody), wygłosiła wykład na temat niedocenianych możliwości naszego mózgu i wartości procesu uczenia się. Następnie odbył się efektowny pokaz „Chemia magii, magia chemii” inspirowany przygodami Harrego Pottera pod kierownictwem mgr Agaty Zięby-Warcholak oraz jej zespołu asystentów z SP z Oddz. Gimnazjalnymi SA I LO w Przemyślu. Kolejną atrakcją był konkurs wiedzy przyrodniczej: zespoły składające się z uczniów z różnych szkół rozwiązywały zadania z w/w  5 przedmiotów przyrodniczych. Za każde rozwiązane zadanie otrzymywali 1/5 hasła. W efekcie każda drużyna po rozwiązaniu wszystkich zadań układała na podłodze hasła, np.:

„Działanie nawet maleńkiej istoty prowadzi do zmian w całym Wszechświecie”. Nikola Tesla.

Na zakończenie szkolne drużyny otrzymały na pamiątkę spotkania  gry planszowe, aby dalej rozwijać umiejętność współpracy, zabawy i myślenia, każdy uczestnik otrzymał koszulkę z promiennym nadrukiem: „Gimnazjum 2019. Last but not least”. Nauczycielom  podziękowano za trud pracy i rozwoju.

Dziękujemy wszystkim za współpracę .

 

Dobro dzieci jest dla nas najważniejsze!!!! Dlatego tak jak w ubiegłym roku pracownicy poradni przyłączyli się do „Szlachetnej Paczki”. Tym razem pomagamy dziecku w formie „Akademii Przyszłości ” . Dzięki wsparciu dziesięcioletnia Milena będzie miała dodatkowe zajecia edukacyjne.

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu przeprowadziła cykl spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dla dyrektorów i pedagogów szkolnych ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu miasta Przemyśla.

W dniu 25.10.2018 roku, o godzinie 13.00, zostali zaproszeni dyrektorzy i pedagodzy szkolni ze szkół ponadpodstawowych.

W dniu 8.11.2018 roku, o godzinie 13.00, w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy
i pedagodzy szkolni szkół podstawowych publicznych i niepublicznych
oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W dniu 9.11.2018 roku, o godzinie 10.00, dyrektorzy przedszkoli publicznych
i niepublicznych.

Tematem spotkań była „Współpraca szkół i przedszkoli z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin”,
na podstawie aktualnych regulacji prawnych.

 •                  Konferencja   dla „Szkolnych Doradców Zawodowych”                                            

W dniu 12.09.2018 roku w siedzibie PCEN w Przemyślu odbyła się konferencja dla  Szkolnych  Doradców Zawodowych , nt. „ Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego”.– temat zgodny z podstawowym kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.  Prelegentami  na konferencji byli  przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze. Spotkanie zorganizowane było przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie , Ochotniczym Hufcem Pracy w Przemyślu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Przemyślu.

Celem spotkania było zaprezentowanie działań i kompetencji instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i wypracowanie płaszczyzny współpracy na rzecz ukierunkowania ludzi młodych na racjonalne podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych oraz przedstawienie kierunków  zmian w kształceniu  zawodowym.

Z ramienia Poradni Pani mgr Bogusława Jakubiec– doradca edukacyjno-zawodowy, przygotowała   i zaprezentowała wystąpienie nt. „  Działalność  PPP w Przemyślu  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, formy  pomocy uczniom i nauczycielom. Propozycje współpracy PPP  w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem doradców- uczestniczyło  w nim ponad  30 osób.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 • W dniach 13.14 września 2018 r.  pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przemyślu uczestniczyli w szkoleniu na temat: ” Płodowy Zespół Alkoholowy(FAS)”. Spotkanie poprowadziła Pani dr n.med. Małgorzata Klecka, specjalistka diagnostyki FAS/FASD, terapeutka traumy, prekursorka badań na temat FAS w Polsce. Zarówno psycholodzy, pedagodzy jak i logopedzi brali również czynny  udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów pracujących z dziećmi z FAS/FASD w celu poznania metod pracy ,a także diagnostyki.

 …………………………………………………………………………………………………….

 •  W dniach 3-5 października 2018 r. pracownicy Poradni uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu na temat nowoczesnych form diagnozowania dzieci ze Spektrum Autyzmu, a  szczególnie z wykorzystaniem narzędzia ADOS w diagnostyce klinicznej. Szkolenie poprowadziła Pani dr n. med. Izabela Chojnicka.  Udział w tej formie dokształcania ułatwi pedagogom, psychologom i logopedom różnicować zaburzenia rozwojowe.

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu 29.05.2018r. na terenie poradni odbyła się druga część warsztatów „ Dla mamy i taty” prowadzone przez pedagogów Danutę Ignaczewską i Izabelę Sitarz. Zajęcia zorganizowano na prośbę uczestników części pierwszej.
W programie  zaprezentowano zabawy fundamentalne dla rozwoju dziecka. Spotkanie podobnie jak poprzednie prowadzone było metoda warsztatową i  odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Z informacji zwrotnych otrzymanych po spotkaniu (pisemnych) wynika, że forma warsztatu podobała się uczestniczkom.
Każdy z nich  mógł  doświadczyć zabawy i jej znaczenia dla rozwoju dziecka.

 

Szanowni Państwo

Nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pracownicy socjalni, rodzice, osoby zainteresowane

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w PCEN przy ul. Kraszewskiego 7
w godzinach od 9:00 do 10:30   w Sali nr 6  zostanie wygłoszony przez Panią mgr Katarzynę Węglorz-Makuch wykład na temat:

 

 „Związek ciała i psychiki w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych.
Profilaktyka zaburzeń psychosomatycznych”.

Spróbujemy zrozumieć związek ciała i psychiki, przyczynę takich zaburzeń jak bulimia, ortoreksja czy otyłość, poznać cywilizacyjne i psychologiczne czynniki osłabiające zdolności rozrodcze

                   Pani Katarzyna Węglorz-Makuch – psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka EAGT; posiada wieloletnią praktykę jako nauczycielka psychoterapii w obszarze terapii indywidualnej i grupowej w konwencji Gestalt oraz metod i technik pracy z ciałem. Współautorka akredytowanego w EAP i EAGT programu Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów. Prowadziła szkolenia dla psychoterapeutów, trenerów i superwizorów m. in. we Francji, Grecji, w Czechach.

Wykład jest organizowany przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu,  Wydziału Spraw Społecznych UM w Przemyślu oraz PCEN Oddział w Przemyślu  w ramach profilaktyki zaburzeń cywilizacyjnych dotykających dzieci i młodzież.

Zapraszamy !!!

Organizator: Joanna Markin

 

AUTYZM…..CO TO TAKIEGO?? Warto zobaczyć ten krótki film.

Mam autyzm

Ten materiał po prostu trzeba zobaczyć od początku do końca. Włączcie dźwięk i posłuchajcie co mają Wam do powiedzenia autyści.A to wszystko z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Spot jest zrealizowany przez Fundacja JiM w ramach kampanii Polska na niebiesko 2017 z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.http://www.polskananiebiesko.plPolub TOTERAZ

Gepostet von Toteraz am Dienstag, 3. April 2018

 

Warsztaty

DLA  MAMY  I  TATY       cz. II

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci przedszkolnych na  warsztaty  w dniu 29  maja 2018r.
o godzinie 16,30. Warsztaty są kontynuacją cz. I

Miejsce spotkania: 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu ul. Kapitulna 4

W programie:

 • Zabawy fundamentalne,
 • Propozycje zabaw rozwijąjących funkcje  poznawcze u dziecka,

Zajecia  prowadzone będą metodą  warsztatową.

Uczestników prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia na zmianę. Przewidywany czas trwania około 2,5 godziny.

 Chęć udziału należy zgłość do dnia 25.05.2018r. do poradni

tel: 166783794  lub 884000220

 

Prowadzące :  –     Danuta Ignaczewska,  Izabela Sitarz

 

Ferie z psychologią

 

„Życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko rzeczywistością do doświadczenia.”
Søren Kierkegaard

W dniach 29.01.2018r. – 2.02,2018r. odbyły się kolejne (trzecie) warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Ferie z psychologią”.

Warsztaty prowadzone w luźnej konwencji zabaw interaktywnych, połączonych z komentarzami, mają na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat tego, jak radzić sobie z rozmaitymi problemami społecznymi, jak nawiązywać kontakty, rozumieć siebie i innych, asertywnie bronić swoich poglądów i praw, rozwiązywać konflikty. Młodzież uczy się współpracować w zabawie, być uważnym na innych, szanować różnice.

Warsztaty są okazją do poznania nowych ludzi, przyjrzenia się sobie w aspekcie funkcjonowania w grupie, okazją do wypróbowania zachowań i postaw pozwalających na rozwój osobisty.

W tym roku na warsztaty zgłosiło się 12 osób, młodzieży z liceów i techników przemyskich.

W ankiecie kończącej 5 dniowe spotkania uczestnicy wymieniali m.in. jako korzyści:

-spędzenie ferii w ciekawy sposób

-poznanie nowych, ciekawych ludzi

-dobrą zabawę

-odkrycie, że nie wszyscy tak samo przeżywają dane doświadczenie

-nauczenie się, jak rozwiązywać konflikty i jak odmawiać, żeby nie tracić dobrych relacji

Pozytywne cytaty, które zmienią Twoje życie na lepsze

 

 

  W dniu 27.02.2018r. na terenie poradni odbyły się „Warsztaty dla mamy i taty”, 

 

 prowadzone  przez p.Danutę Ignaczewska i p. Izabele Sitarz
Zajęcia przewidziane były dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
i   prowadzone były metodą warsztatową, zachęcając do czynnego udziału.
W programie zajęć  poruszono następujące tematy:

– rola zabawy w życiu dziecka,

– jak przez zabawę wspierać rozwój dziecka.

– prezentacja zabaw wspierających rozwój małego dziecka.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze z przerwą kawową.

Rodzice uczestniczyli we wspólnych zabawach podczas spotkania oraz otrzymali materiały do pracy.

Z informacji zwrotnych otrzymanych po spotkaniu (pisemnych) wynika,
że zaproponowana forma warsztatu podobała się uczestnikom i oczekują dalszej części. A tak bawili się uczestnicy.

 

W dniu 20. 02. 2017 r. w naszej Poradni  p. Danuta Ignaczewska i Katarzyna Kmicikiewicz przeprowadziły  warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych klas I- VI na temat:” Test Uzdolnień Wielorakich możliwości zastosowania w pracy z uczniami.”

Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników  z Testem Uzdolnień Wielorakich i zachęcenie do jego stosowania w praktyce. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z założeniami teoretycznymi konstrukcji testu zgodnie z koncepcją inteligencji Gardnera, konstrukcją testu, procedurą przeprowadzenia badań diagnostycznych dzieci klas I- II i IV- VI.  analizą uzyskanych wyników i możliwościami wykorzystania ich w określaniu kierunków pracy nad rozwijaniem uzdolnień uczniów.

W zajęciach warsztatowych uczestniczyły nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 14.

Dziękujemy za aktywną pracę, żywą atmosferę i wymianę myśli.

Przypominamy iż wszelkie informacje, materiały do testu i zestaw narzędzi diagnostycznych oraz elektroniczna aplikacja do testu TUW Dostępne są na stronie:

https://www.ore.edu.pl/2015/06/test-uzdolnien-wielorakich-tuw/

 Pod podanym adresem WWW znajdą Państwo również materiały merytoryczne opisujące istotę koncepcji, właściwości testów oraz sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych w rozwoju.

Zestaw narzędzi diagnostycznych TUW jak i dodatkowe materiały merytoryczne oraz klucze są bezpłatne.

      

 

———————————————————————————————————————

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu, przystąpili w bieżącym  roku do akcji „Szlachetna Paczka„. Jako placówka publiczna zajmująca się udzielaniem pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom chcemy pomagać  nie tylko specjalistycznie, ale również materialnie. Mamy nadzieję , że wybrana przez nas rodzina dzięki upominkom przeżyje swoje wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia.

———————————————————————————————-

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 6.12.2017 roku, o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Przemyślu, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla dyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych miasta Przemyśla, na temat „Współpracy placówek przedszkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Tematyka spotkania obejmowała nowe regulacje prawne i przykłady „dobrej praktyki”. W spotkaniu uczestniczyło 12 dyrektorów. Doświadczeniem z organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, z uczestnikami spotkania podzieliła się Pani Dyrektor mgr Teresa Nyrka.

Spotkanie zorganizowała i prowadziła psycholog – mgr Lucyna Piętal

——————————————————————————————–

Doradztwo zawodowe

W dniu 27.11.2017 roku w siedzibie PCEN w Przemyślu odbyła się konferencja dla „ Szkolnych  Doradców Zawodowych” i przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze. Spotkanie zorganizowane było przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie , Ochotniczym Hufcem Pracy w Przemyślu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Przemyślu.

Celem spotkania było zaprezentowanie działań i kompetencji instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i wypracowanie płaszczyzny współpracy na rzecz ukierunkowania ludzi młodych na racjonalne podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Z ramienia Poradni Pani mgr Bogusława Jakubiec– doradca edukacyjno-zawodowy, przygotowała   i zaprezentowała wystąpienie nt. „ Dotychczasowe doświadczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracy z uczniami wymagającymi wsparcia ze strony doradcy zawodowego”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło  w nim ponad  90 osób.

                         

            Warsztaty „Wspieranie ucznia  w  wyborze drogi  edukacyjno-zawodowej   w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Przemyślu

         W dniu 30.11.2017 roku w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Przemyślu odbyło się doskonalenie zawodowe  o charakterze warsztatu, na temat” Wspieranie ucznia  w  wyborze drogi edukacyjno-zawodowej” prowadzone przez trenera, Pana Arkadiusza Nepelskiego ze Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy ExploRess z Rzeszowa.

Spotkanie zorganizowała  Bogusława Jakubiec – doradca edukacyjno-zawodowy z PPP,          w ramach Sieci Współpracy-Grupy Wsparcia dla Szkolnych Doradców Zawodowych oraz  osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

Celem spotkania było wyposażenie  doradców zawodowych w niezbędne  kompetencje tj. w wiedzę, umiejętności,  po to by czuli się dobrze przygotowani do pomocy swoim uczniom w trafnym podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyło  25 osób.

 

 

——————————————————————————————–

 

Uwaga Rodzice!!!!!  

 

WARSZTATY DLA  MAMY  I  TATY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na  warsztaty w dniu

5 grudnia 2017r. o godzinie 16.30

Miejsce spotkania:  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu

ul. Kapitulna 4

 W programie:

 •                Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka,
 •                Jak przez zabawę wspierać rozwój dziecka.
 •                Prezentacja przykładowych zabaw.                                                                                Zajęcia  prowadzone będą metodą  warsztatową. Uczestników prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia na zmianę. Przewidywany czas trwania około 2 godziny.Chęć udziału należy zgłosić do dnia 01.12.2017r. do poradni tel: 166783794 lub 884000220                                                                             

Prowadzący :  –     Danuta Ignaczewska,  Izabela Sitarz

           ————————————————————————————————————–
                                     doradztwo zawodowe- szkolenie pt:
                ” Wspieranie ucznia w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej”
 •    Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   w Przemyślu przy ul. Kapitulna 4, w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 11.00 do 14.00 organizuje  w ramach Sieci Współpracy-Grupy Wsparcia dla Szkolnych Doradców Zawodowych oraz  dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, warsztaty na temat” Wspieranie ucznia   w  wyborze drogi edukacyjno-zawodowej”. Zajęcia warsztatowe będzie prowadził trener Pan Arkadiusz Nepelski ze Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy ExploRess z Rzeszowa. Udział w warsztatach jest bezpłatny i będzie potwierdzony zaświadczeniem.Powyższe spotkanie jest inauguracją całorocznych działań w ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Szkołami i Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi Miasta Przemyśla w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. O uczestnictwie w w/w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń,   w związku  z ograniczoną liczbą miejsc. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Poradni. Informacji udziela organizator, pedagog – doradca edukacyjno-zawodowy              mgr Bogusława Jakubiec. Telefon kontaktowy: 166783794; kom. 884000220.

——————————————————————————–   

 • Informujemy, że od dnia 15 września 2017r. obowiązują nowe druki wniosków, a także zaświadczenia lekarskiego. Do pobrania w zakładce Druki”.

———————————————————————————

 • W sprawach orzeczniczych prosimy kontaktować się z mgr Joanną Gawrecką i mgr Danutą Ignaczewską w dniach: środa od 9.00 do 13.00 lub w piątek od 8.00 do 12.00.

———————————————————————————