Misja i wizja Poradni

Misja

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, iż najważniejszą wartością jest dobro każdego człowieka, szczególnie młodego, na każdym etapie rozwoju.

Stawiamy w swojej pracy na wartości humanistyczne, oparte na podmiotowości, godności i niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej.

Istniejemy po to, by rzetelnie i kreatywnie służyć dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom najwyższej jakości wsparciem i pomocą.

Kierujemy do nich pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej.

Naszym celem jest wszechstronny, emocjonalny, intelektualny i społeczny, rozwój dzieci i młodzieży, służący harmonijnemu kształtowaniu się ich osobowości i prawidłowemu funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

Wizja

Pragniemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc osoby poszukujące pomocy zarówno dla małych dzieci (w wieku od urodzenia), jak i uczniowie do ukończenia edukacji.

Dążymy do tego, by poprzez prowadzenie fachowej i rzetelnej diagnozy i terapii, jak najskuteczniej wspomagać wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

Chcemy być jak najbliżej potrzeb naszych klientów tworząc dla nich różnorodne formy warsztatów, działań profilaktycznych, doradczych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych.

Ważne w naszej pracy jest wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny poprzez profesjonalne i odpowiedzialne działania, będące odpowiedzią na ich potrzeby. Chcemy być miejscem budzącym ich zaufanie.

Pragniemy być zespołem osób ustawicznie doskonalących swoje umiejętności, podnoszącym kwalifikacje dla dobra tych, którym służymy pomocą i wsparciem.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem, mając świadomość, jak znacząco wzbogaca to nasze działania oraz jak znaczącą i odpowiedzialną rolę doradczą pełnimy dla nich.