Historia Poradni

Historia Poradni

Początki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu sięgają lat 70-tych. Na podstawie Uchwały 1972 roku powstaje Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodową, która mieściła się na ul. Dworskiego 85 Po trzech latach działanie od 1 lipca 1975r. zostaje przekształcona na Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową na podstawie Zarządzenia Kuratora oświaty i Wychowania , która działa do końca 31 grudnia 1993 roku.

Następnie od 1 stycznia 1994 roku zmienia swoja nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Przemyślu.

Od 1 stycznia 2001 roku otrzymuje nazwę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu
i pod ta nazwą działa do dnia dzisiejszego.

Początkowo Poradnia realizowała swoje zadania statutowe w niepełnej obsadzie kadrowe, tzn. pracowało w niej tylko ośmiu specjalistów : 4 psychologów i 4 pedagogów.

W okresie od 1975 roku do dziś Poradnią kierowało pięciu dyrektorów:

  • pani Kucaba Celina – od 1975 roku
  • pani Fercowicz Małgorzata – od 1978 roku
  • pani Pietryszak Waleria – od 1983 roku
  • pani Grodkowska Marta – od 1985 roku
  • pani Szczygielska Maria – od 1997 roku
  • pani Tomczyk Joanna –  od 2007 roku
  • pani Wiśniewska Halina – od 2017 roku

W ciągu minionych 50 lat nastąpił znaczny rozwój placówki: powiększyła się liczba pracowników, rozszerzył się wachlarz specjalistów.  Na początku w Poradni pracowali psycholodzy i pedagodzy, obecnie jej szeregi zasilają także logopedzi, psychoterapeuci, doradcy zawodowi. Nasza oferta poszerzyła się o zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne kierowane do uczniów, rodziców , nauczycieli, wychowawców. Oferujemy pogłębioną diagnozę, terapię oraz zajęcia indywidualnei grupowe dla dzieci w wieku od 0 do 19 lat.

Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu jako publicznej placówki oświatowej jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującym dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z rejonu Miasta Przemyśla.

Od 20 lat  Poradnia permanentnie rozwija ofertę psychoterapeutyczną. Pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje terapeutyczne w następujących  modalnościach: psychodynamiczna, Gestalt, Terapia Systemowa  Rodzin, terapia behavioralno-poznawcza, Analiza Transakcyjna.

Od 2015 roku Poradnia specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w spektrum autyzmu. Obecnie opiekujemy się pacjentami, którzy uczą się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Przemyśla. Prowadzimy psychoedukację rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci
w spektrum autyzmu.

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu zawsze przywiązywała wagę do poszerzania wiedzy specjalistów, uaktualniania metod pracy oraz wyposażenia Poradni
w najnowsze narzędzia diagnostyczne. Dzięki temu obecnie posługujemy się narzędziami do badania rozwoju dziecka, które odpowiadają współczesnym standardom.  Pracownicy regularnie przechodzą specjalistyczne szkolenia. Przekazujemy również naszą wiedzę studentom w ramach praktyk zawodowych.