DRUKI DLA RODZICÓW

Wniosek o przekazanie dokumentacji

Wniosek o wydanie informacji – pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia – Wniosek-o-wyd.-orzeczenia-

Wniosek o udzielenie pomocy –wniosek o przyjęcie aktualny

Opinia dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego – pobierz

Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego – pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka-ucznia do ksztalcenia specjalnego dla potrzeb zespołu orzekającego  – pobierz

Zaświadczenie lekarskie do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju –pobierz