DRUKI DLA RODZICÓW

Wniosek o wydanie informacji – pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia – pobierz

Wniosek o udzielenie pomocy – wniosek-o-udzielenie-pomocy -pobierz

Opinia dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego – pobierz

Zaświadczenie lekarskie – pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka-ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego  – pobierz

Zaświadczenie lekarskie do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju –pobierz